Kurumsal Eğitim
Çalışma koşullarınız İngilizce öğrenmenizi engellemesin…

"Kurumsal Eğitim" programımız sayesinde çalışma arkadaşlarınız ile birlikte ister ofisinizde, isterseniz merkezimizde
 İngilizce öğrenebilirsiniz.

Eğitim sistemi :

• Size ve şirketinizin yaptığı işe yönelik olarak eğitim sistemi şekillendirilir.
• "Modern İngiliz Dili" yapısı ve cümle kurma kuralları üzerinde durularak, öğrencinin iş hayatında aktif bir şekilde İngilizceyi kullanması hedeflenir. 

• Türkçe açıklamalar ve İngilizce - Türkçe karşılaştırmalar kullanılarak, öğrencinin cümle yapısını anlayarak öğrenmesi hedeflenir. 
• Günlük diyaloglar ders sırasında canlandırılarak, öğrenciye "İngilizce konuşma" özgüveni kazandırılır. 
• Daha önce iş hayatında ( özellikle özel sektörde ) deneyimi olan ve ekonomi eğitimi almış öğretmenler tercih edilir. 
• İngilizce'yi konuşarak öğrenirsiniz.

1- Banka 
2- Tekstil 
3- Reklam 
4- Mühendislik 
5- Sağlık 
6- Sigorta 
7- Çalışmıyor 
 

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!