Yds
 

GTI/Gayrettepe Ingilizce bunyesinde YDS sınavlarına hazırlanan ve yüksek puan almayı hedefleyen öğrencilere yönelik özel hazırlık programları bulunmaktadır. Bu hazırlık programlarında genel İngilizce eğitimlerinden farklı olarak, sadece o sınava yönelik eğitimlere odaklanılmaktadır. Eğitimler bu sınavlar konusunda uzman eğitmenlerle birlikte geçmişten günümüze uygulanmış sınavların yakın takibinden gelen tecrübe ile hazırlanan, sınav mantığının en iyi şekilde öğrenciye Türkçe olarak aktarıldığı kaliteli ve geniş içerikli eğitim materyalleri kullanılarak verilmektedir. 

YDS Kursu eğitimlerimizde öğrencilerimizin Genel İngilizce seviyesinin Intermediate (Orta) olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Bu prensipten yola çıktıktan sonra öğrencilerimize bu programda başarılı olabilmeleri için hem yabancı dil eğitiminde hem de İngilizcede bazı temel özelliklerden yararlanıyoruz. Derslerimiz 4 temel basamak üzerine oturtulmaktadır. 

I. Gramer (Dilbilgisi) 
Öncelikle öğrencilerin gramer (dilbilgisi) bilgileri özet bir şekilde anlatılır. Buradaki konular işlenirken özellikle sınavlarda bu tip soruların sorulma özellikleri üzerinde durulur. Çoktan seçmeli sınavlarda sorular genelde analiz seviyesinde bilgileri sorguladıkları için konular arasındaki farkların üzerinde durulur. Sorular çözülürken, her dilbilgisi konusuna farklı yaklaşımlar ve çözüm teknikleri olduğu için bunların üzerinde ayrı ayrı durulur. Bu soruları çözerken zaman faktörü de göz önünde bulundurulması gerektiği için, teknik bilgi çok önemli bir hal almaktadır. 

Gramer konuları:

 • Tenses
 • Active and passive voice
 • Modals
 • Conditionals
 • Relative Clauses
 • Noun Clauses
 • Articles, Quantifiers, Determiners, prepositions
 • Adjectives
 • Nouns
 • Adverbs and adverbial phrases
 • Conjunctions
 • Phrasal verbe
 • Gerunds and infinitives

II. Vocabulary (Kelime)

Bu bölümdeki çalışmalarda İngilizcenin kelime yapısına ve özelliklerine yönelik bir çalışma söz konusudur. 

1. Word formation (Kelime oluşturma)
İngilizce içerisinde Latince ve Klasik Yunanca kökenli kelimelerin oranı çok büyük olduğundan bu yönde yapılacak bir çalışma çok faydalı olacaktır. Prefix (önek) suffix (sonek) ve stem ( gövde ) gruplarıyla zenginleştirilmiş bir çalışma, öğrencilere akademik binlerce kelimenin okuma parçalarında anlamlarının daha kolay anlaşılmasında işimizi kolaylaştırmaktadır. 

2. Confusing Words (Karıştırılan kelimeler)
Birbirlerine yazılış veya okunuş açısından çok benzeyen kelimeler üzerinde yapılan bu çalışmalarda yüzlerce kelime çeşitli tekniklerle öğrencilere öğretilir. 

3. Sıkça çıkan kelimeler.
Sınavlarda en çok çıkan kelimeler üzerinde yaptığımız bir çalışmadır. Bu çalışmalarla öğrenci, başarılı olmak için istenen seviyeye çekilmeye çalışılır. 

III. Reading Comprehension (Okuma Becerisini Geliştirme)
Hem YDS kursu Sınavı hem de ÜDS sınavları % 70 e yakın bir oranda doğrudan Okuma becerisini ölçmekte olduğundan bu yönde yapılacak çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Aslında Gramer ve kelime çalışmaları okuma becerisinin alt yapısını oluşturmaktadır. Bu yüzden teknik donanımı çok sağlamlaştırmak gerektiğine inanmaktayız. Bununla birlikte bir okuma parçasına nasıl bakılacağının ve okumanın alt becerilerinin de özel tasarlanmış alıştırılmalarla geliştirilmesinin önemi büyümüştür.
Bu bölümdeki çalışmalarımızda bu alt becerilerin üzerinde durmaya çalışmaktayız.

1. Context Clues (kelime tahmin)
Ana dilimizde bir metin okurken yaptığımızı öğrendiğimiz bir dilde de yapmaya çalışmalıyız. Bir kelimenin anlamını bilemediğimiz zaman onu çevresindeki diğer kelimelere, bulunduğu çevreye, nerede yazıldığına, kim tarafından ve ne amaçla yazıldığına dikkat ederek veya bunlar gibi metinle ilgili diğer terminolojiye dikkat ederek anlamını tahmin edebiliriz. Bu bölümde özel olarak yazılmış, kolaydan zora doğru giden bir çalışma ile bu beceriyi geliştirmeye çalışmaktayız. 

2. Sentence Study (Cümle çalışması)
Bir okuma parçasında bazen tüm metnin anlamı tek bir cümleye bağlı olabilir. Bu tip cümlelerde bizim anlamamızı zorlaştıran şeyler neler olabilir, öncelikle bu tanıma çalışmaları konusunda bilgi verip böyle zor cümlelerin üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Bu cümlelere yapılacak müdahale tekniklerini bilmek ve bunları geliştirmek tüm metnin anlaşılması açısından önemli bir hal almaktadır. 

3. Paragraf çalışmaları
Bu bölümdeki çalışmalarda, paragraflarda yazma unsurlarının üzerinde durulmakta ve iyi yazılmış bir paragrafın nasıl daha doğru bir şekilde okunacağının üzerinde durulmaktadır. 

4. Metnin ana fikrini yakalama
Orijinal ve uzun metinlerin üzerinde yapılan bu ağır çalışmada öğrencilerin kısa bir sürede parçanın ana fikrini yakalama çalışması üzerinde durulmaktadır. Bu zor çalışmayla öğrencinin kendine güveni artırılmaktadır. 

IV. Soru Tipleri
YDS kursu Sınavı ve YDS sınavlarında özel olarak tasarlanmış bir takım soru tipleri vardır. Öğrencinin İngilizce bilgi seviyesinin önemli olmasının yanı sıra bu soru tiplerinin tanıtılması da büyük önem arz etmektedir. Her soru tipinin kendine özgü hızlı bir çözüm tekniği bulunmaktadır. Bu bölümde her soru tipi ayrı ele alınmakta ve çözüm teknikleri üzerinde durulmaktadır. 
 

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!